EFEverde en Galego

Verteduras de augas residuais limitan a calidade do marisco en Arousa

Fotografía de arquivo dun mariscador na ría de Arousa. EFE

EFEverde.- Un estudo do grupo de investigación Ecotox da Universidade de Vigo revela que as verteduras de augas residuais limitan a calidade do marisco que se produce na ría de Arousa.

O informe, do que xa se presentaron en abril os primeiros resultados sobre os niveis de chumbo do «relojito», foi encargado polas organizacións de produtores e confrarías da Ría de Arousa e o Consello Regulador do Mexillón a través da Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa e foi financiado polo sector.

Augas residuais

Ricardo Beiras, catedrático de ecoloxía da Universidade de Vigo, explicou que con esta investigación querían estudar o efecto das augas residuais procedentes de achegas costeiras, tanto a través de emisarios submarinos das Estacións de Augas Residuais urbanas (EDARs) como de verteduras situadas na liña de costa.

O estudo realizouse sobre tres zonas de forte produción marisqueira da ría: Cambados-O Grove, Vilanova de Arousa e Pobra do Caramiñal-Cabo de Cruz.

A investigación determinou a existencia de achegas contaminantes de relevancia orixinados por verteduras líquidas depuradas e non depurados de augas residuais urbanas en lugares de alta produción marisqueira da ría.

«Esta situación pon en evidencia que hai deficiencias importantes na rede de saneamento na ría e un insuficiente ou inexistente tratamento terciario de desinfección das EDAR», sinalou Beiras.

Segundo explicou Beiras, este déficit de depuración das augas residuais urbanas «causa que se inxecten en ríaa cantidades importantes de microorganismos coliformes xa que a depuración non é completa, mesmo en depuradoras de última xeración que xa contan con tratamento terciario e fase de desinfección».

«Fomos a unha depuradora que cumpre cunha directiva europea respecto diso da depuración de augas residuais urbanas e ten unha cifras de coliforme nos seus emisarios de acordo aos controis oficiais (entre 0 e 30 Unidades Formadoras de Colonias por 100 ml) pero na práctica, cando fomos a medilo, estas cifras oscilan entre 17 e 27.000 unidades, moi por encima das cifras oficiais», destacou Ricardo.

Uso dos encoros

O estudo reflicte que grazas ao enorme poder autodepurante da auga do mar, moitos dos bancos marisqueiros, como as bateas de mexillón, non sofren esta contaminación debido á capacidade natural de eliminación de microorganismos e, así, o marisco que se comercializa é san.

Ademais, neste estudo tamén se valoraron as causas naturais e humanas da mortaldade de marisco como consecuencia das baixas de salinidade que se producen no banco de Lombos do Ulla.

Xaquín Rubido, portavoz da Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa, explicou que con esta situación, ponse sobre a mesa a necesidade de regular claramente o uso dos encoros.

Rubido sinalou que «non existe un protocolo de actuación que teña en conta a existencia de importantes recursos marisqueiros nas desembocaduras de maneira que non coincidan os desaugadoiros dos encoros con choivas moi intensas e prolongadas no tempo».

«Deberíase regular de forma que os encoros baleirasen tendo en conta que, coa súa saída de auga, incrementan a baixada de salinidade producida pola choiva, o que produce unha forte mortaldade do marisco», engadiu.

O portavoz de PDRA destacou que as perdas como consecuencia desta baixada de salinidade durante o inverno de 2013/2014 superaron o millón de euros. EFEverde
Secciones:        
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com