EFEverde en Galego

Un foro mundial profundará nos bretes entre a pesca recreativa e a comercial

Recurso de arquivo EFEverde

Un foro, o primeiro simposio internacional sobre pesca marítima recreativa, profundará na necesidade dun maior esforzo investigador para xestionar esta actividade, que se realiza por entretemento, deporte ou afección, dunha maneira máis eficiente, co propósito de diminuír os conflitos cos pescadores comerciais e outros usuarios.

Foro sobre pesca marítima recreativa

Este conclave, que se celebrará mañá e pasado no Museo do Mar de Galicia, pretende poñer en común e analizar as iniciativas de investigación e xestión desenvolvidas ata a data en España e outras áreas europeas, así como identificar retos, sinerxias e necesidades, á parte de elaborar conclusións e propoñer recomendacións que contribúan dalgún modo para orientar futuras políticas en relación coa investigación e a xestión da atractiva pesca marítima recreativa en España.

Os organizadores buscarán ademais, tal e como informaron en declaracións a EFE, promover a construción dun consorcio que poida ofrecer solucións ás necesidades identificadas nesta asemblea, así como fomentar tanto a comunicación como o intercambio de experiencias entre pescadores, científicos e administracións de España e outras áreas europeas.

Tamén desenvolver un código de boas prácticas para a pesca marítima recreativa en España, contando para iso coa elaboración dun documento coas propostas realizadas por diferentes sectores involucrados e grupos de interese, tales como pesca recreativa e comercial, Ong, casas comerciais, administracións públicas e universidades.

Os relatorios versarán, por tanto, sobre temas actuais de interese, anunciaron, e habilitaranse así mesmo dinámicas especialmente deseñadas para fomentar a participación dos asistentes.

Figuran como relatores nesta ambiciosa reunión investigadores das diferentes institucións implicadas no desenvolvemento do proxecto Sicore para promover a sustentabilidade, así como convidados doutros centros de investigación. Todos eles cóntanse entre os científicos máis renombrados nesta materia a nivel internacional .

Non en balde, nas costas de España practican a pesca recreativa aproximadamente 300.000 afeccionados, que contribúen notablemente ao desenvolvemento da economía por medio dos investimentos que realizan na súa actividade.

Ao mesmo tempo, a pesca marítima recreativa opera en España nun marco legal complexo e disperso, con múltiples administracións involucradas en diferentes aspectos da actividade e con solapamentos de usos no medio mariño con outros sectores.

Proxecto Sicore

O I Simposio Internacional sobre Pesca Marítima Recreativa ISMAREF 2018 organízase, para dar respostas, no marco do Proxecto Sicore, que conta co apoio da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a través do Programa pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e da Xunta de Galicia, por medio da Dirección Xeral de Pesca e Mercados dá Pesca.

Son socios do proxecto Sicore a Universidade de Santiago de Compostela (USC), o centro tecnolóxico AZTI, o centro de estudos avanzados de Blanes ( CEAB), Fepdemar, a Universitat de Xirona, o CSIC- Imedea, o Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados e a Universidade de Murcia.

En Europa, detallaron, practican a pesca mariña recreativa máis de 10.000.000 de afeccionados que xeran un gasto para o desenvolvemento da actividade de ao redor de 7.000 millóns de euros anuais.

Mentres, en España estímase que hai 300.000 pescadores recreativos, que realizan un gasto directo aproximado de 217 millóns de euros anuais.

Por estes motivos, a Política Pesqueira Común (PPC) recoñece que “a pesca recreativa pode ter un impacto significativo nos recursos pesqueiros e por iso os Estados Membros ( EM) deben asegurar que se realiza de forma compatible cos obxectivos da Política Pesqueira Común (PPC)”.

Así, a Unión Europea ha comezado a lexislar a pesca mariña recreativa de maneira conxunta coa pesca comercial, e esixe que os estados membros recompilen datos sobre as capturas recreativas.

Son xa moitas as iniciativas brotadas a partir diso, pero é necesario, sinalou a organización, realizar un maior esforzo investigador para xestionar a actividade dunha maneira máis eficiente e diminuír os conflitos entre pescadores recreativos e comerciais e outros usuarios do medio mariño.

Con todo, en España non existe unha recollida sistemática de información sobre a pesca mariña recreativa en materia de participación, esforzo, capturas, gastos e perfil social dos pescadores, tal e como propón o Working Group on Recreational Fisheries Surveys ( WGRFS).

E isto pode resultar un problema, detallaron estes promotores a EFE, pois se a Comisión Europea considera que España non está a dar debido cumprimento ás súas obrigacións en materia de xestión sustentable da pesca mariña recreativa e de achega de información, podería impoñer sancións económicas, entre elas a imposibilidade de recibir fondos FEMP, tal e como se recolle no artigo 8 do Regulamento 508 relativo ao FEMP.

“O proxecto Sicore é a resposta a esta necesidade e a esta obrigación”, conclúen. EFEverde
Secciones:        
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com