INVESTIGACIÓN

A. Corma: Fan falla dirixentes con máis formación científica e tecnolóxica

Avelino Corma (Moncófar, Castellón 1951) premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014. Archivo EFEverde

A. Corma: Fan falla dirixentes con máis formación científica e tecnolóxica

A Coruña (EFE).- O químico valenciano Avelino Corma, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica e Técnica en 2014, cre que os gobernos e a industria deben “ser consecuentes” e apoiar a ciencia, pero tamén considera que “fan falla nas capas dirixentes máis persoas con formación científica-tecnolóxica.

Avelino Corma (Moncófar, Castelló, 1951) é profesor de Investigación e científico no Instituto de Tecnoloxía Química ITQ da Universitat Politècnica de València, e un experto recoñecido internacionalmente en catalizadores sólidos ácidos e bifuncionais aplicados ao refino do petróleo, petroquímica e procesos químicos.

Sobre este traballo impartiu hoxe a conferencia plenaria “Intentos para Establecer Pontes entre a Catáslisis Homogénea e Heteroxénea”, que pechou a XXXV Bienal da Real Sociedade Española de Química, unha cita organizada pola Universidade da Coruña con 80 conferenciantes e que reuniu 900 asistentes.

“En España faise moi boa química en xeral pero é moi urxente que haxa máis recursos, corremos o perigo de deixar fóra do sistema a grupos que están a facer unha investigación moi digna”, asegura nunha entrevista con Efe nun receso do simposio.

Autor de máis de 100 patentes de invención, Corma aposta pola implicación das empresas españolas no desenvolvemento científico, máis colaboración coa universidade e tamén un maior financiamento público e privada, porque “ser consecuentes” en apoiar a ciencia abarca “todos os niveis”, non só o administrativo ou gobernamental, senón ademáis o industrial.

Aínda que recibiu unha trintena de premios e distincións, o científico valenciano di que o importante é o traballo e os seus resultados, e de feito unha ducia das súas patentes foron aplicadas industrialmente en procesos comerciais de crácking, desulfuración, isomerización, epoxidación e reaccións chemoselectivas de oxidación de alcohois e hidroxenación.

O método científico supón rigor nas solucións e na súa explotación, algo aplicable a calquera nivel da sociedade, pero a Corma lle “gustaría que tamén os nosos dirixentes tivesen rigor na formulación, rigor na execución e despois aproveitamento do éxito”.

Confesa que lle chaman a atención “algúns partidos ou movementos novos que xurdiron que queren cambiar as cousas, que efectivamente hai” que “cambiar”, pero aos que aínda non escoitou falar de ciencia e tecnoloxía, de “que medidas queren aplicar”, de “como queren enfocar” a educación ou a reforma da universidade.

“Este é un momento no que hai que ir un pouco máis alá de bos e malos e uns ben e outros mal, e empezar a concretar que medidas deberiamos tomar para non improvisar despois cando chegue o momento”, aconsella.

A ciencia é a base para desenvolver novas tecnoloxías e servirá aos cidadáns para formarse e para mellorar as empresas que lles dean a oportunidade de facelo, e por iso Corma advirte de que a nivel internacional é unha materia que está suficientemente recoñecida e apoiada pero que en países como España “habería que entendelo mellor”.

E habería que facelo en dous sentidos, formula, que son que os recursos diminuíron e hai “grupos de investigación correctos que estean a sufrir para poder manter o traballo que facían”, ou que “o acceso de novos profesores ás universidades está a ser moi limitado”, e que “as empresas non se caracterizaron en absoluto por incorporar máis xente formada e con doutorado aos seus equipos”.

O financiamento, insiste, é “clave”, tanto a pública coma a privada, porque “a situación para moitos grupos é límite”.

Nun contexto máis global, Corma móstrase partidario dunha sociedade máis xusta pero tamén sostible, no sentido de que “o nivel de educación dos cidadáns creza e dende logo que toda a xente teña a posibilidade e as mesmas oportunidades para alcanzar esa educación”.

É importante para o químico valenciano que España como país teña un nivel científico e tecnolóxico suficiente “para poder seguir funcionando” e competindo, o que se pode conseguir “reducindo salarios, que non queremos, ou mellorando o noso nivel de competitividade tecnolóxica, e para iso necesitamos desenvolver coñecemento científico e tecnolóxico”, asevera. EFE

elr/am

 
Secciones: